Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief jaargang 1 - nummer 6

Tevredenheidspeiling: heeft u hem al ingevuld?

U hebt onlangs de brief met de inloggegevens voor de tevredenheidspeiling ontvangen. Het is voor de betrouwbaarheid van het onderzoek belangrijk dat zoveel mogelijk ouders hem invullen. Tot nu toe hebben we slechts 35 ingevulde enquêtes ontvangen. Dat is te weinig om een betrouwbaar beeld te geven. Daarom vragen we u nogmaals dringend om de tevredenheidspeiling alsnog in te vullen. Wanneer u de brief met inloggegevens kwijt bent, kunt u bij de directeur nieuwe inloggegevens ophalen. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw hulp. Alle feedback helpt ons onze school verder te verbeteren!

 

AVG: toestemming gebruik beeldmateriaal 

Onlangs stuurden wij u een brief toe over de privacy wetgeving (AVG). Hierbij trof u een antwoordstrook aan, waarop u kon aangeven of u toestemming geeft voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind. Ook van deze antwoordstroken hebben wij er onvoldoende ingevuld ontvangen.

Wie wel of juist niet afbeelden?
Het is voor ons heel belangrijk om te weten welke kinderen wel of juist niet afgebeeld mogen worden in bijvoorbeeld deze nieuwsbrief of op de website. Daar kunnen wij alleen goed rekening mee houden als we uw voorkeur weten en hebben vastgelegd. 

Daarom vragen wij u nogmaals dringend om de antwoordstrook onderaan deze nieuwsbrief in te vullen en via de leerkracht van (één van) uw kind(eren) te retourneren

Onderstaand citaat over het gebruik van beeldmateriaal komt uit de brief, die u eerder ontving en die gebaseerd is op het privacybeleid van Wijzer in Opvang & Onderwijs.

'Een belangrijk onderwerp rond privacy is het beeldmateriaal van uw kind. Jaarlijks zullen wij als school hier uw toestemming voor vragen (doeleinden als plaatsen van beeldmateriaal op de website, schoolgids, kalender, folder, nieuwsbrieven en sociale media).

Belangrijk: Het is voor u niet toegestaan om eigen gemaakte foto's van andere kinderen van school zonder toestemming van hun ouders te plaatsen op eigen sociale media/internet.

Wij wijzen u er wel op dat mogelijke publicatie van foto's in kranten en tijdschriften of film- of televisieopnamen van schoolevenementen met leerlingen van onze school daarop onder de zogenaamde vrije nieuwsgaring valt'.
 

Vacatures leerkrachten groep 6 en 8

Vorige week stelden wij twee vacatures open voor leerkracht groep 6 en 8. We hebben de vacatures geplaatst op de site van Wijzer in Opvang & Onderwijs en landelijk op Meesterbaan en Vacaturebank. Deze week zijn ze ook lokaal geplaatst op Vlaardingen24. 

Helpt u mee zoeken naar de beste juf of meester?
Maar wellicht heeft u in uw naaste omgeving ook kennissen, buren of familieleden, die leerkracht zijn en toe zijn aan een nieuwe uitdaging? Wilt u ze dan attenderen op onze openstaande vacatures?

U vindt de gehele vacaturetekst op de site van Wijzer in Opvang & Onderwijs: www.wijzer.nu/vacatures. En de vacatures zijn ook op Facebook gedeeld, dus als u dit ook wilt delen: GRAAG! Geef het bericht vooral door, zodat we de vacatures kunnen vervullen voor komend schooljaar!! 

 

Een opgeruimde school: klaar voor volgend schooljaar

De teamleden zijn druk aan het opruimen. Ruimtes, die als opslag werden gebruikt, zijn de afgelopen tijd leeggemaakt. In de zomervakantie worden deze plekken ingericht als werkruimtes en begeleidingsplekken.
Dat geeft leerkrachten de mogelijkheid om kinderen gemakkelijker 1-op-1 te begeleiden. Nu gaat dat eigenlijk niet, omdat er alleen plek op de vide is om apart te werken. Daarnaast worden in vier lokalen boven nieuwe digiborden geplaatst.
 
Een opgeruimde school met meer ruimtes, waar 1-op-1 gewerkt kan worden, is goed voor de kinderen en de medewerkers.

 

Martine Sitter stelt zich voor

Vorige week meldden we u al dat wij een vakleerkracht Wetenschap & Techniek aan gaan stellen, die na de zomervakantie alle groepen les zal geven. Hieronder stelt zij zich aan u voor. 

Ruim 40 jaar geleden deed ik in de vroege ochtend mijn ogen voor het eerst open in Vlaardingen. Na wat omzwervingen met mijn familie en later met mijn eigen gezin in onder andere Hellevoetsluis en Rotterdam, woon ik sinds kort in Maassluis.

Mijn gezin bestaat uit 1 man van 2 meter lang en 3 dochters die allemaal iets unieks maar ook iets kenmerkend van mij hebben. De oudste is 22, rondt haar master opleiding in toerisme af en woont op zichzelf. De middelste is bijna 19, woont bij ons in Maassluis en start met een studie journalistiek. De jongste is 6, woont uiteraard ook bij ons, zit op een school om de hoek, heeft downsyndroom en maakt ons leven mooi en bijzonder.

Ik heb 14 jaar als leerkracht (en ICT coördinator) gewerkt op een reguliere en Montessori basisschool in Hellevoetsluis. Daarna heb ik als projectleider op een onderwijsredactie voor een ICT bedrijf in Woerden gewerkt.

Inmiddels werk ik alweer een aantal jaren als leerkracht op een Montessorischool in Rotterdam Prinsenland. Het reizen van en naar Rotterdam kost me erg veel tijd; tijd die ik liever aan school of mijn gezin besteed. Na al die jaren binnen en buiten het onderwijs merk ik dat het werken met kinderen iets magisch heeft wanneer ieder kind ontdekt wat zijn of haar kwaliteiten zijn.

Na de zomervakantie begin ik als juf Wetenschap & Techniek met veel enthousiasme op de Vlaardingse Dagschool Erasmus; tot dan!

Kinderen vrij op 25 juni

Vanwege een studiedag zijn alle leerlingen maandag 25 juni 2018 vrij. De kinderen van de peuterspeelzaal worden wel gewoon opgevangen. 
 
Nieuws uit de peuterspeelzaal

Ouderbijeenkomst
Maandag 9 juli 2018 is de laatste ouderbijeenkomst. Het onderwerp wordt nog bekend gemaakt.

Openingstijden en inloop
Onze openingstijd is van 08.30 uur - 11.30 uur. De inloop is van 08.20 uur - 08.45 uur.
Tijdens de inloop hebben we iedere keer een startactiviteit en alle ouders kunnen dan samen met hun kind spelen. Om 08.45 uur neemt u afscheid en gaan de peuters in de kring om de ochtend te openen.
Om 11.30 uur kunt u uw kind ophalen. 

Het is wel belangrijk dat u op tijd komt. Want helaas zijn er kosten aan verbonden, wanneer u uw kind meerdere keren te laat ophaalt. En kan uw kind een keer niet komen, dan horen wij dat graag. 

U kunt ons bereiken via: 06 27250509.
Programma ouderkamer

Week 26
Ma 25 juni:              Leerlingen zijn vrij.
Do 28 juni:               Kook-activiteit: Marokkaans recept: Msaman.

 
Jarigen

De jarigen zijn: 
26 juni      Süveyda, groep 1           5 jaar
28 juni      Maryam, groep 3            7 jaar
28 juni      Batin, peuterspeelzaal    3 jaar 
29 juni      Ilani, groep 8                 12 jaar
30 juni      Mikkie, groep 8             12 jaar
1 juli         Dzhan, groep 7             11 jaar
                Artin, groep 7                 11 jaar

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Noteert u dit alvast?
 
25 juni 2018                                      Leerlingen hele dag vrij. Peuterspeelzaal is gewoon open.
27 juni 2018                                      Afscheid meester Ed van 14.30 tot 16.30 uur
5 juli 2018                                         Bedankdag
9 juli 2018                                         Afscheid groep 8
13 juli 2018                                       LAATSTE SCHOOLDAG: leerlingen zijn vrij vanaf 12.15 uur!

16 juli t/m 24 augustus 2018             Zomervakantie
27 augustus 2018                             1e schooldag schooljaar 2018-2019

 
Antwoordstrookje toestemming gebruik beeldmateriaal
 
Naam ouder(s):                                                                                                                                                          
Naam kind:                                                                                                                                                      
Groep:                                                                                                                                      

Naam kind:    

Groep:

Naam kind:

Groep: 
               
Email ouder(s)/verzorger(s) voor toezending van onder andere nieuwsbrieven en

tevredenheidspeilingen:                                                                                                         
 
Ik verleen de school  WEL / GEEN*  toestemming om beeldmateriaal van mijn kind(eren) te gebruiken zoals beschreven in het beleid van Vlaardingse Dagschool Erasmus en Stichting Wijzer in Opvang & Onderwijs.

*Doorhalen wat niet van toepassing is.

Wij ontvangen dit strookje graag uiterlijk op 29 juni 2018 ingevuld retour. U kunt het afgeven bij de leerkracht van uw (éen van uw) kind(eren). 
Copyright © 2018 Vlaardingse Dagschool Erasmus

Ons mailadres is:
info@vlaardingsedagschoolerasmus.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat uw kind(eren) op school gaan bij Vlaardingse Dagschool Erasmus. Vanaf het schooljaar 2018-2019 zal deze nieuwsbrief alleen nog digitaal verschijnen. U kunt u via de website www.vlaardingsedagschoolerasmus.nl aanmelden voor deze nieuwsbrief.
Wilt u toch uitschrijven, dan kunt u dat doen via onderstaande knop: unsubscribe from this list.